تغییر رنگ
امروز 15 آذر 1395
معرفی بیماری ها / اختلالات پسيكوتيك (جنون آميز) / اختلال هذیانی(Delusional diaorder)
اختلال هذیانی(Delusional diaorder)

اختلال هذیانی یکی اختلالات روانپزشکی است که علامت غالب آن هذیان است. بیماران دچاراختلال هذیانی دچار هذیانهای غیرغریب(حداقل به مدت یک ماه) هستند. مثلاًمی گویند«نیروی انتظامی به دنبال من هستنـد» که امری است امکان پذیر، ولی بعید، در صورتی که در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی هذیانها ممکن است خیلی غریب باشند مانند «مریخی ها مرا تحت سلطه خود قرار داده اند». در این بیماران بجز اثر هذیان و تبعات آن ، کارکرد فرد به نحو چشمگیری مختل نشده است و رفتارشان بوضوح عجیب و غریب نیست. همچنین این بیماران هیچ یک از معیارهای الف اسکیزوفرنی را ندارند، بجز توهم های لمسی یا بویایی که ممکن است ارتباطی با دورنمای هذیانی فرد داشته باشد. انواع اختلال هذیانی عبارتند از:

-نوع جسمانی: هذیان ها حاکی از اینست که فرد به نوعی نقص جسمی یا بیماری طبی عمومی دچار شده است.

-نوع حسد: هذیان ها حاکی از اینست که شریک جنسی فرد وفادار نیست و به او خیانت می کند.

-نوع خودبزرگ بینی: هذیانهایی حاکی از غلو در ارزش، قدرت، دانش، یا هویت خود، یا حاکی از داشتن ارتباطی ویژه با خداوند یا افراد مشهور.

 -نوع اروتومانیک:هذیان ها حاکی از اینست که فردی دیگر که معمولاً موقعیت برتری هم دارد، عاشق بیمار شده است.

-نوع گزند: هذیان ها حاکی از اینست که فرد یا یکی از نزدیکانشان به طریقی مورد گزند و آسیب واقع شده است.

-نوع مختلط:هذیان هایی که خصوصیات بیش از یکی از انواع فوق را دارند.

-نوع نامعین: هذیان هایی که درهیچ یک از انواع فوق گنجانده نشود.

سن شروع این اختلال به طور متوسط حدود 40 سالگی است که البته از 18 تا 90 سالگی ممکن است بروز نماید. 50درصد این بیماران بهبود می یابند، 20درصد دیگر علایمشان کاهش یافته و 30درصد باقیمانده هم تغییری در علایمشان ایجاد نمی شود. عوامل زیر با پیش آگهی خوب بیماران همبستگی دارند: بالا بودن سطح سازگاری شغلی و اجتماعی،جنس مونث، شروع پیش از 30 سالگی، شروع ناگهانی و کوتاه بودن مدت بیماری.

درمان

الف) بستری در بیمارستان بستری در بیمارستان بویژه در موارد مشکوک به بیماریهای عضوی اولیه، تمایلات خودکشی و دیگرکشی و اختلال بارز در عملکرد فردی و شغلی كاربرد دارد.

 ب) دارو درمانی

برای دارو درمانی باید به پزشک متخصص روانپزشك (اعصاب و روان) مراجعه نمود.