تغییر رنگ
امروز 6 مرداد 1394
معرفی کلینیک / معرفی همکاران مرکز / خانم دكتر مريم قرباني
خانم دكتر مريم قرباني
مدارك تحصيلي:
کارشناسي روان شناسي باليني
کارشناسي ارشد روان شناسي باليني
دوره دکتري روان شناسي باليني

تجربيات شغلي:
مشاور و روانشناس باليني در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مشاور و روانشناس باليني در مرکز مشاوره دانشگاه تربيت مدرس تهران
مشاور و روانشناس باليني در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکي ايران
مشاور و روانشناس باليني در مرکز جامع اعصاب وروان و مشاوره اصفهان
مشاور و روانشناس باليني در مرکز مشاوره و روان درماني ره آورد آفتاب اصفهان
مشاور شغلي و سازماني در سازمان انرژي اتمي ايران-سايت اصفهان
مشاور و روانشناس باليني در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

سوابق آموزشي و پژوهشي:
تدريس دروس کارشناسي دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد تهران مرکز
تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
تدريس در دانشگاه شاهد تهران
برگزاري کارگاه " بهداشت روان و آموزش مهارت هاي ارتباطي براي معلمان شهر تهران "
برگزاري کارگاه "خود شناسي" 2 دوره ، دانشگاه تهران
کارگاه "هوش هيجاني و ارتباط بين فردي برگزاري1 دوره ، دانشگاه تهران
مجري تحقيق در طرح" بررسي نيمرخ رواني دانشجويان استعداد درخشان و مقايسه آن با دانشجويان عادي"
همکار تحقيق در طرح ملي" بررسي علايق، آرزوها و مشکلات نوجوانان ايراني"
همکار تحقيق در طرح "بررسي نگرش مديران شرکت گاز اصفهان "
همکار تحقيق در طرح" پيشگيري از سوء مصرف مواد در دانشگاه ها "
همکار تحقیق در طرح " بهداشت روانی اداره بنادر و کشتیرانی کل کشور"
روزهای پذیرش: شنبه و یک شنبه از ساعت 9 الی 12 ظهر ،3 الی 8 بعد از ظهر